top of page

Вербална интелигентност - описание и значимост

Вербалната интелигентност е свързана с нашата способност да анализираме информация и да решаваме проблеми, използвайки мотиви, основани на езика. Езиковото разсъждение може да включва четене или слушане на думи, разговор, писане и дори мислене. От обучението в клас и социалната комуникация до текстовите съобщения и електронната поща, съвременният ни свят се върти около комуникацията и умението да слушаме, четем и да се изразяваме.

Какво се включва във вербалната интелигентност?

Вербалната интелигентност включва всички активности, които правим свързани с подбор, използване и манипулация на думите.

Вербалната интелигентност включва умения като:

  • Слушане и запомняне на информация;

  • Разбиране на значението на писмена или говорима информация;

  • Решаване на езиково-базирани проблеми от литературен, логически или социален тип;

  • Разбиране на връзките между езиковите понятия и извършването на езикови аналогии или сравнения; и

  • Възможността за извършване на сложен анализ, основан на езика.

Защо е важна?

Образованието в ранна детска възраст често се изгражда около невербални разсъждения, тъй като малките деца развиват уменията си за говор с различна скорост. Децата в предучилищна възраст могат да прекарват по-голямата част от училищните си часове в дейности като рисуване с пръсти, пеене, движение, игра на открито и занаяти - всички дейности, които могат да бъдат извършени с малко словесни инструкции или речева реакция.

След като децата обаче са в училище, вербалната интелигентност става все по-важна. Дори детските градини и първокласниците трябва да могат да слушат и да следват различни видове инструкции („сложете якета и се подредете на вратата“) и др.

Вербалните разсъждения стават все по-важни в училищната работа, тъй като децата порастват и използват все повече и повече книги, видеоклипове и участват в различни видове разговори в клас. Когато детето достигне 7-ми клас, огромна част от училищната работа изисква още по-високо ниво на словесна интелигентност. Освен задачи свързани с четене и езиково изразяване вече се изискват и умения за словесно разсъждение. Дори по-абстрактните курсове като математика и физика изискват умения за словесно разсъждение, тъй като повечето понятия се въвеждат устно от учителя или се въвеждат в писмена форма от учебника по съответния предмет.

В колежа и на работното място вербалната интелигентност е много важна за етапа на обучение и вписването в екипа.


Бавно развитие на вербалните умения

Когато вербалните умения се развиват бавно, много добър вариант е да се включи логопед, различни игри включващи четене, както и специализирани програми за езикови обучения.

Важно е да запомните, че вербалната интелигентност не е идентична с IQ.

Важно е също така да се отбележи, че човек може да има затруднения с говоримия език в резултат на психологически разстройства, които не са свързани с интелигентността. Примерите включват слухови предизвикателства, аутизъм и нарушение на дефицита на вниманието. Когато случаят е такъв, често е полезно да се използват печатни или визуални инструменти в подкрепа на развитието и предпоставките за напредък и академичен успех.


Как се измерва вербалната интелигентност?

Основните вербални разсъждения могат да бъдат оценени чрез кратки тестове за интелигентност и езикова оценка.

Най-ефективния и точен метод за оценка на вербалната интелигентност е неврометрията. Вербатория е единственото място в България, където се провеждат тестове на база на неврометрията и се предлага възможност за обективно изследване на вербално-лингвистичната интелигентност. Изследването е най-ефективното от съществуващите такива, тъй като чрез pEEG, ние успяваме да разчетем мозъчните вълни и да дадем точен резултат и оценка на вродените таланти.369 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Комментарии


bottom of page