top of page

Вербално-лингвистична интелигентност

Вербалната интелигентност се характеризира с висока чувствителност на човека към думите, към това как те се използват в устната и писмената реч, към тяхното произношение, комбинация. За човека светът се възприема чрез думата. Няма значение дали се произнася, пише, чува, основното е анализът на словесното значение. За такива хора семантичното натоварване на думата, техният звук, произношение, правопис са важни.

Речевият потенциал преобладава сред поети и писатели, любители на книги, разказвачи на истории, хора със способността да учат чужди езици (сродни езици: английски, немски), както и тези, които анализират грамотността и значението на правописа на думите.Трябва да се отбележи, че такъв човек не е нужно да говори перфектно, той може да възприема света чрез думи, да ги анализира, да ги създава и да не е многословен.Характеристики


• Способността за генериране на реч и овладяване на езика, разбиране на смисловото формиране на думата, богатството на речника. Включва фонетиката, синтаксиса, семантиката, приложението на речта в различни ситуации.

• Включва способността да се използва езика както устно (например като разказвач, оратор, политик), така и в писмена форма (поет, писател, драматург, журналист, редактор).

• Характеризира се с чувствителност на думи към значението на думите, към реда на думите - способността да се спазват граматичните правила и, ако е подходящо, да се нарушават. На малко по-фино ниво е чувствителността към звуци, ритъм, склонение и поетичен метър.


Високите показатели на словесната интелигентност може да не покриват всички постижения на дейността на даден човек в тази област: такива хора може да обичат да пишат поезия, но да не могат да понесат да пишат рецензии за книги; може да са добри в писането, но изобщо да не са добри в историите. Те могат перфектно да намерят думи, които да обяснят, но не и да са грамотни в правописа. Може да обича да пише и да не обича да чете. Високите резултати не означават, че обичате думите във всичките им форми и употреба.

Вербалната интелигентност се проявява във всеки човек по свой начин и най-важното е да се изпробват различни варианти за нейното приложение.


Характерни черти на човек с преобладаваща вербална интелигентност:

✓ чувство за стил и език; словоред.

✓ любов към реда, понякога дори превръщайки се в педантизъм;

✓ при спор води до логични аргументи, а не емоции;

✓ знае как и обича да слуша другите,

✓ с удоволствие споделя истории от живота си;

✓ обича да пише истории;

✓ води дневник;

✓ обикновено има вродена грамотност;

✓ запомня добре детайлите на текста и лесно може да ги възпроизведе;

✓ добри оратори, участват в дискусии.

✓ добра словесна памет, богат речник.


Хората с езикова интелигентност учат най-добре, когато:

- учебният материал е представен под формата на разказ, а консолидирането на преминатия материал става под формата на игрови диалог.

- по изучаваната тема се дават творчески задачи (пр.:напишете разказ или стихотворение, статия; опишете разсъждения за наученото в дневника)Такива деца имат следните характеристики: те обичат да слушат приказки, различни истории. Те лесно съставят истории, четат с удоволствие и слушат как им четат. В тийнейджърска възраст те обичат да четат и пишат, правят вестници за стенни интервюта, решават пъзели с думи, разказват интересни истории. Важно е обучението им да протича под формата на разказ, дискусия, четене на книги.


199 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page