Хуманитарна или Математическа насоченост 

Измерване на таланта на децата спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Определяне на подходящия интрументариум за развитие на талантите на детето ви

Силни страни - разглеждаме 11 броя качества, които могат да подпомогнат бъдещото развитие на детето

Организационен талант - индивидуалист или лидер?

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.

Неврометрията помага на много семейства да разчетат талантите на детето, да го опознаят по-добре и да улеснят трудният му път към успеха!

Запишете своя час за гр. София сега на тел. 0887 660110

През 2020 предвиждаме различни промоции за всеки записал своя час за тест - обадете се още днес и разберете, кой от модулите ще ви се предостави безплатно!

©2019 by Вербатория България. Всички права са запазени