Хуманитарна или Математическа насоченост 

Измерване на таланта на децата спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Определяне на подходящия интрументариум за развитие на талантите на детето ви

Силни страни - разглеждаме 11 броя качества, които могат да подпомогнат бъдещото развитие на детето

Организационен талант - индивидуалист или лидер?

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.

iStock-517961814.png