top of page

Хуманитарна или Математическа насоченост

Измерване на таланта на децата спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Определяне на подходящия интрументариум за развитие на талантите на детето ви

Силни страни - разглеждаме 11 броя качества, които могат да подпомогнат бъдещото развитие на детето

Организационен талант - индивидуалист или лидер?

iStock-517961814.png
bottom of page