©2019 by Вербатория България.

Избор на университет и бъдеща професия 

Измерване на таланта спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Лидерски качества и умения

Професии, които съвпадат с вашите таланти.      Изследват се 25 индустрии и професии, които ще бъдат модерни и ще се развиват в близките 5 до 15 години.

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.