©2019 by Вербатория България.

 Правилен избор на училище и клас 

Измерване на таланта на децата спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Определяне на подходящия интрументариум за развитие на талантите на детето ви

Определяне на основните предмети и класове за допълнително развитие

Взаимоотношения с приятели и съученици

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.