©2019 by Вербатория България.

Кой съм АЗ 

Моята Мисия, талант и емоционална интелигентност

Хобита, които могат да ме направят щастлив

Роля в организацията - лидер или изпълнител

Моите ключови умения

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.