top of page

Измерване на таланта на деца от 4 до 7 години

Въз основа на ритмите на мозъка ние можем точно да оценим талантите и потенциала на вашето дете в областите – езици, математика и логика, музика, креативност и спорт. Също така вие ще получите информация относно типа на мислене на детето – аналогично или визуално, за да знаете какъв да бъде вашият подход, когато то трябва да учи нов материал.

Определяне на подходящо начално училище и профил

Бъдещият успех до голяма степен зависи от правилният избор на училище и профил. Но как да разберете таланта на вашето дете във всеки предмет от учебната програма?

Нашият доклад показва съответствието на таланта със съответните изисквания за определен предмет и клас. Доклада визуално показва на родителите и/или учителите най-силните и слаби области в цветовете зелено и червено.

Приятелство и социални умения

Какво ще помогне на вашите деца, за да затвърдят основни умения за комуникация?

Ние оценяваме потенциала и самосъзнанието и уменията на детето да разбира хората около него. На база това ви даваме препоръки за спорт, комфортна роля в екипа и бъдещ лидерски потенциал

iStock-540529454.jpg
bottom of page