©2019 by Вербатория България.

Измерване на таланта на деца от 4 до 7 години

Измерване на таланта на децата спрямо математика, лингвистика, спорт музика и творчество

Определяне на подходящо начално училище и профил

Приятелство и социални умения

Архимед - едногодишен план за развитие на вашето дете

Измерване на паметта и внимнието на децата - направете графика и извънкласните активности на вашето дете спрямо неговите индивидуални особеностти - заплаща се допълнително в размер на 60лв.