top of page

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОДЪТ

Неврометрията на способностите или диагностиката на таланта (Talent Quotient, TQ) е уникален метод за анализ на естествения потенциал на човек (дете, юноша, възрастен).

Иновативният метод на Вербатория определя вродените способности и потенциал на човек и неговото призвание в науката, изкуството, езиците или спорта. Изследването се състои в високотехнологичен (невро) тест, който с помощта на специално устройство (невроинтерфейс) измерва мозъчната активност по време решаването на определени задачи от различно естество.. Методът се използва активно в кариерното ориентиране на базата на GBOU SOSH, развиващите се центрове, спортни секции в 18 държави на три континента, включително цяла Русия.

Клиентите на Вербатория са родители, които се грижат за хармоничното развитие на децата си, както и психолози, ръководители на детски заведения, представители на бизнес средата, HR специалисти, хора, които искат да развиват естествения си потенциял и да постигнат значителни успехи в кариерата си. 

Какви са ползите от метода?

На първо място ще разберете с точност каква личност е Вашето дете – неговите силни страни, заложби и таланти. Това ще Ви помогне да вземете правилно решение при избора на училище, гимназия и университет, а в бъдеще на специализация и професия. Ще предложи подходящи курсове и кръжоци за развитие на природния интелект. Всичко това ще Ви спести нерви, пари и време, а резултатите ще узнаете веднага след края на теста. 

Често задавани въпроси: About

ЗА МЕТОДА

Разберете как работи

устройство.png

УСТРОЙСТВО, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ТЕСТА

Методът включва компактен сензор - невроинтерфейс.

Микропроцесорът на сензора е разработен в Силиконовата долина от компанията NeuroSky.com.

Компанията притежава патент за технологията на създаване на преносими сензори. Повечето от тези чипсети се използват в игралната индустрия.

Сензорът, използван при невро скрининг, е произведен от Macroellect.

В нашата работа процесорът ни позволява да анализираме мозъчната активност, като четем „суровия“ сигнал, излъчен от електрическата активност на мозъчните неврони.

Невро-интерфейсът е сертифициран чрез най-строги индустриални тестове (европейски) в клас CE - Сертифициран за Европа, както и FCC и хигиенни тестове, които потвърждават липсата на радиация и всякакви вредни ефекти върху човешкото здраве.

Освен всичко останало, този метод може да се използва за намиране на точки на взаимодействие между различни хора, за премахване на междуличностни и семейни конфликтни ситуации. Тестването се извършва по възрастови групи, което дава възможност за персонализиране на изследването и гарантира по-точни резултати при оценка на вродените способности и таланти

iStock-517961814.png

ТЕОРИТИЧНИ АСПЕКТИ И ОСОБЕНОСТИ НА МЕТОДА

Човешкият мозък винаги е бил привлекателен обект за изследване. От векове учените по света се опитват да разгадаят мистериите на неговата работа. Мозъкът е изграден от милиарди взаимозависими нервни клетки. Капацитетът на мозъка е изумителен и той крие много тайни, които човечеството тепърва ще разгадае.
Една от основите на научната база по неврометрия е теорията на американския психолог Хауърд Гарднър. Той става световноизвестен чрез създаването на теорията за множеството интелегенции.
Вербаторията провежда невро-тестове, които позволяват на деца и възрастни да определят своите таланти и им помагат да изберат посоката на по-нататъшното си развитие, както и да подберат персонала, който ще покаже най-ефективните резултати. Освен това, този метод може да се използва за намиране на точки на взаимодействие между различни хора, за премахване на междуличностни и семейни конфликтни ситуации. Тестването се извършва по възрастови групи, което дава възможност за персонализиране на изследването и гарантира по-точни резултати при оценка на вродените способности и таланти

iStock-542802684.jpg

ИЗМЕРВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО

Този показател показва ефективността на усвояването от човек на информация, идваща от външния информационен поток с помощта на всяка сетивна система, а също така ни информира за разпределението на вниманието по време на всяка дейност. Трябва да се отбележи, че вниманието към различните дейности не е разпределено еднакво. Тази характеристика не е стабилна, тъй като зависи от промените в индивидуалната концентрация и превключваемостта на вниманието и от въздействието на външни фактори.
Целта на този показател е да се разбере особеността на вниманието, за да се планира натоварването на индивида по оптимален начин.

iStock-615524918.jpg

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕТОДА, ЗА ДА ИЗБЕРЕМ ПРОФЕСИЯ.

Каква е диагностиката за избор на нова професия?

Подобно тестване на възрастни се основава на специални измервания на невро обратна връзка  Тази процедура е  лесна и бърза. Само за 30 минути, използвайки съвременни технологии, е възможно да установим вродените Ви способности за една или друга професия, да научите какви са вашите възможности и склонност към успех в определена области и дейности.

Тестването се провежда за всички възрастови групи, което от своя страна гарантира индивидуален подход към изследването на човешкия потенциал. С допълнителен пакет се извършва измерване на вниманието, както и измерване на функциите на паметта. Измерването на тези характеристики за всеки вид професия ще ви помогне да изберете нова такава както и рационален режим на натоварване, за да постигнете по-добри резултати.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

намерете това, което ви интересува тук

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕВРОМЕТРИЯТА

Методът на неврометрията представлява:
- иновативните разработки в областта на невротехнологията позволяват да се получат висококачествени резултати от изследванията на мозъчната дейност не само когато човек е в определено състояние, но и по време на ежедневни задачи;
- почти век изследвания в областта на невропсихологията позволяват да се формира карта на мозъчната функционалност с обозначаване на местоположението на висшите психични функции. Разработването на ефективни методи за невропсихологична диагностика позволява да се извърши обширно тестване на части и функции на мозъка, особеностите на неговата дейност;
- развитието на разбирането на интелигентността в динамиката от цялостната оценка на коефициента на интелигентност до по-конкретни индикатори за изследване на различни дейности инициира формирането на седемте основни типа човешки таланти. Нейрометрията ви позволява да анализирате всеки тип, за да определите нивото на развитие на определена способност. Но основната цел е да се идентифицират потенциалните възможности за развитие чрез изучаване на определени индикатори на мозъка.

КАКВИ ТАЛАНТИ ИЗСЛЕДВАМЕ

Вербално-езикова интелигентност: 

Това е способността за генериране на реч, включително механизмите, отговорни за фонетичния (речеви звуци), синтактичния (граматиката), семантичния (смисъла) и прагматичния компонент на речта (използването на реч в различни ситуации).

Математика и логика - включва способността на човек да борави с числа, да формира и разбира логически връзки между събития, асоциативно и абстрактно мислене, умения за аналитично мислене. 

Музикално-ритмична интелигентност:

тя включва способността за разпознаване и използване на глас и ритъм, чувствителност към звук и тон, възприемчивост за музика.

Визуално-пространствена интелигентност: 

засяга такива области на човешките способности като рисуване, скулптура, дизайн, навигация, архитектура и дори игра на шах.

Телесно-кинестетичният интелект:

отразява способността на човек да изразява емоциите си творчески, да показва сила и красота, използвайки изящни движения на отделни мускулни групи и на цялото тяло.

Междуличностна интелигентност: 

тя включва силно развити комуникативни умения, способност за работа в екип, способност за установяване на близък контакт и комуникация с публиката, психологическа способност да чувства и разбира другите хора

Вътрешноличностна интелигентност: 

включва познаване на вътрешните механизми на умствената дейност на човека на ниво чувства, емоции, преживявания, самоанализ, интуиция и др. Освен това предполага доста развити способности за методологическо мислене, задълбочен анализ на реалността, размисъл , системно възприемане на обекти и явления.

ления.

КОГА Е СЪЗДАДЕНА ВЕРБАТОРИЯ И КЪДЕ

Вербатория е създадена в Русия и  помага на хората да научат кои са им природните таланти.
Компанията работи от 2014 г. Нейните сертифицирани специалисти провеждат уникално тестване на неврофийдбек за деца, тийнейджъри, възрастни на седем области на таланта (коефициент на таланта-TQ). Тестването се провежда според възрастта, което гарантира индивидуален подход към оценяването, а не сравнение с нормите, както при традиционните методи. В допълнение към природните таланти, може да се направи тест на вниманието, който показва каква е скоростта на даден човек за усвояване на информацията.

bottom of page