Определяне на таланта на юноши 15-17год.

Избор на университет и бъдеща професия

  • 1 часов
  • 150 български лева

Service Description

Измерваме таланта на юношата в областите - езици, математика и логика, музика, пространствена (креативност) и спорт. Лидерски качества и ум