Определяне на таланта 11-14 годишни

Хуманитарна или Математическа насоченост

  • 1 часов
  • 150 български лева

Service Description

Измерване на таланта и интелигентностите на децата в сферите математика, лингвистика, спорт, музика и творчество Определяне на подходящия интрументариум за развитие на талантите на детето ви. Силни стра