Тест за определяне на таланта 8-10год.

Избор на профил в училище

  • 1 часов
  • 150 български лева
  • Location 1

Описание на услугата

Теста дава ясна представа на родителите и учителите кои са силните страни на детето, в смисъл, кои са предметите, за които ще полага по-малко усилия за да усвои, и обратното, тези, които биха предизвикали трудности с учебния материал. Също така, теста ще покаже в каква среда и група детето се чувства най-добре. Каква е емоционалната интелигентност на детето в областите познаване на другите хора и познаване на себе си. В рипорта ще има и 25 допълнителни активности, които може да изберете за своето дете, за да развивате талантите му извън учебните класове.


Данни за контакт

  • Sofia, Bulgaria

    0887660110

    verbatoriabg@gmail.com